ZADBAJ Z NAMI

O SWOJE NATURALNE OTOCZENIE!

Oferta

Gospodarka odpadami to działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów. Proponujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, chemicznymi i przemysłowymi. Firma ECOTRANS posiada profesjonalne zaplecze techniczne oraz specjalistyczny sprzęt, gwarantujące sprawny i bezpieczny odbiór odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

Odpowiednio przygotujemy i zabezpieczymy odpady do transportu, posiadamy specjalistyczne pojazdy, pojemniki i kontenery do zbiórki różnorodnych odpadów stałych i płynnych. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, pomagamy odpowiednio sklasyfikować odpady oraz ustalić najbardziej optymalny sposób ich zagospodarowania. Posiadamy wszystkie stosowne decyzje administracyjne w zakresie zbierania, transportu.

Każdy odbiór odpadów potwierdzamy Kartą Przekazania Odpadu zgodnie z wzorem określonym w ustawie o odpadach. Oddając odpady naszej firmie zyskują Państwo profesjonalną obsługę oraz pewność, iż Państwa działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Firma Ecotrans

Firma ECOTRANS z Goleniowa (woj. zachodniopomorskie) zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką odpadami przemysłowymi - niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Od samego początku priorytetem naszego przedsiębiorstwa było prowadzenie działalności w całkowitej zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami z dziedziny ochrony środowiska oraz w oparciu o wszelkie wymagane decyzje i zezwolenia. Po odbiorze odpadów przejmujemy pełną odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Firma ECOTRANS zapewnia kompleksową obsługę polegającą na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu oraz poddawaniu procesom unieszkodliwiania i odzysku wszelkich odpadów przemysłowych powstających we wszystkich gałęziach przemysłu.

Firma specjalizuje się również w usługach świadczonych u klienta związanych z demontażem azbestu (eternitu).

Dzięki długoletniemu doświadczeniu świadczymy usługi najwyższej jakości, co potwierdza wieloletnia współpraca z kilkudziesięcioma firmami. Gwarantujemy terminowość, elastyczność w podejściu do wymagań klienta, całkowicie zgodne z prawem i zdrowym rozsądkiem podejście do środowiska naturalnego.

Odpady odbieramy własnym, specjalistycznym transportem o różnej ładowności, spełniającym wymogi konwencji ADR, dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych.

Przyjmujemy odpady:

 • azbest budowlany i izolacyjny,
 • agrochemikalia - w tym środki ochrony roślin,
 • chemikalia, odczynniki chemiczne, zlewki laboratoryjne,
 • kwasy, wodorotlenki, sole
 • odpady zawierające rtęć
 • odpady farb, klejów i lakierów,
 • odpady z procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania
 • rozpuszczalniki organiczne, nieorganiczne oraz chlorowcoorganiczne
 • odpady opakowaniowe zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
 • odpady z produkcji i stosowania chemii organicznej i nieorganicznej
 • zużyte czyściwa i materiały filtracyjne (zaolejone szmaty i ubrania, brudne filtry)
 • filtry olejowe, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe itp.
 • odpady z przemysłu kosmetycznego, tekstylnego i odzieżowego
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt komputerowy, świetlówki)
 • oraz inne odpady

Przyjmujemy:

 • azbest budowlany i izolacyjny
 • agrochemikalia - w tym środki ochrony roślin
 • chemikalia, odczynniki chemiczne, zlewki laboratoryjne
 • kwasy, wodorotlenki, sole
 • odpady zawierające rtęć
 • oraz wiele innych!
Zobacz całą ofertę!